Zespół zatoki stępu- opis schorzenia oraz metody leczenia

Zespół Zatoki Stępu

Zatoka stępu jest to niewielkie zagłębienie w górno – bocznej części stopy na granicy kości piętowej i skokowej. Znajduje się w wiele dobrze unerwianych elementów takich jak więzadła czy torebka stawowa stawu skokowego dolnego, naczynia krwionośne, nerwy a wszystko to umieszczone jest wśród tkanki łącznej i tłuszczowej.
Ważnymi dla etymologii zespołu zatoki stępu są poszczególne więzadła – zewnętrzne, jak trójgraniaste i piętowo-strzałkowe oraz te wewnętrzne, czyli międzykostne skokowo – piętowe – utrzymujące stabilność dolnego stawu skokowego.
Gdy pod wpływem serii mikrourazów czy skręceń kostki dochodzi do znacznego uszkodzenia więzadeł, szczególnie tych wewnętrznych – niestabilność całego układu powoduje nadmierną supinację czy pronację stopy – co doprowadza do zacieśnienia się jednego z przedziałów.

Podczas kroku biegowego oznacza to znacznie większe obciążenia przenoszone na staw skokowy i tym samym struktury znajdujące się w jego pobliżu, a więc zatokę stępu. Uszkodzenia i podrażnianie tkanek doprowadza wreszcie do stanu zapalnego czego objawem jest ból i dyskomfort dysfunkcyjnego obszaru.

Dyskomfort w tym schorzeniu odczuwany jest w górno – bocznej części stopy – zatoce stępu a czasem głęboko w środku tej okolicy nasilający się podczas aktywności a zwłaszcza biegu po nierównym podłożu.
Komentarz: Myślę, że jest to jedna z dysfunkcji ukazująca błędy treningowe – występująca po dłuższym czasie od rozpoczęcia treningów. Sam proces powstawania patologii jest uzależniony od wielu aspektów.
Chyba warto sobie zadać pytanie na ile elastyczny jest nasz narząd ruchu i czy na pewno występuje równowaga czyli tzw. balans mięśniowy w obrębie kończyn dolnych, miednicy oraz tułowia.

About the Author :

Call Now Button